Lassen & Solderen

Lassen en solderen zijn bedrijfsonderdelen die Forceertechniek Koolmees B.V. compleet maken op het gebied van metaalbewerking. Lassen en solderen zijn de meest gebruikte methodes om twee losse delen metaal duurzaam met elkaar te verbinden. Vanwege de verschillende reacties van de diverse materiaalsoorten is kennis op het gebied van lassen en solderen erg belangrijk.

Forceertechniek Koolmees B.V. beschikt over een team gediplomeerde lassers en soldeerders met de juiste kennis en ervaring waardoor de kwaliteit van het las- en soldeerwerk verzekerd is. Lassen en solderen zijn verschillende technieken en beschikken allebei over meerdere voordelen voor diverse toepassingen. Indien gewenst kan Forceertechniek Koolmees B.V. adviseren in het toepassen van de juiste techniek.

Het leveren van kwaliteitswerk is bij lassen en solderen bijzonder belangrijk aangezien verbindingen van verschillende onderdelen vaak cruciaal zijn voor de deugdelijkheid van een product. Doordat kwaliteit en betrouwbaarheid kernwaarden van Forceertechniek Koolmees B.V. zijn, is dit ook terug te zien in al ons las- en soldeerwerk.